Dr. Nader Butto.jpg

 (דר. נאדר בוטו) התפיסה האינטגרטיבית המאחדת

על פי תפיסת הרפואה האינטגרטיבית המאחדת, לכל אדם יש את היכולת לחיות בבריאות ורווחה מלאה, כמו גם להבריא מכל מחלה, תוך צמיחה מתמדת אל מול אתגרי החיים. התפיסה רואה את המחלה כ"סימפטום", כאשר שורש המחלה מקורו במשבר נפשי. ההבראה מתאפשרת בעזרת שחרור המשבר הנפשי, אשר הוא חלק מתהליך השתלמות האדם במסעו הרוחני ושמירה על רמת חיוניות גופנית גבוהה.

מודל הטיפול של ד"ר נאדר בוטו
מודל הטיפול הינו ייחודי ומותאם פרטנית לכל אדם. הטיפול מתבסס על מציאת שורש המחלה הנפשי, וריפוי הסבל הנפשי והפיזי מתוך השורש. שלב האבחון מתבצע באמצאות תורת הקוד האנושי והחוש השביעי (עפעוף)
מודל הטיפול הוא דרך חיים, ומלמד כל אדם כיצד להגיע לרווחה מלאה. המטופל לומד כיצד לעשות שטיפה אנרגטית לעצמו, מה נכון לאכול, כיצד להתאמן ואיך להמשיך בתליך ההתפתחות והלמידה בחיים

 

:שלב הטיפול מורכב משלוש שיטות הניתנות לשילוב
(Energetic Washout) שטיפה אנרגטית
(Fast Emotional Elaboration and Liberation) FEEL שיטת
(Trans Temporal Regression Technique) TTRT שיטת