.המטפלת אינה רופאה ואינה מחזיקה רישיון לעסוק ברפואה